Wat is het alternatief?

Vandaag kwam een cliënt bij mij voor het zesde consult dit jaar. Het gaat om een mevrouw van 59 jaar, obees, hart- en vaatziekten, slaapapneu. De eerste consulten met deze mevrouw verliepen moeizaam. Plannen van maaltijden was niet altijd makkelijk,…