Tarieven

2023

In 2023 is het dieetadvies voor de diëtist opgenomen in de basisverzekering, voor 3 behandeluren per jaar. Vergoedingen vanuit de basisverzekering vallen wel onder het eigen risico, die u eerst zelf moet betalen. Voor 2023 heb ik contracten met zorgverzekeraars, de factuur stuur ik rechtstreeks naar hen. Indien het eigen risico nog niet op is, krijgt u via hen een factuur. Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen tarief, dit kan een kleine afwijking hebben ten opzichte van de tarieven hieronder.

Daarnaast kan dieetadvisering voor chronische patiënten met Diabetes type 2, COPD en risico op hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, ernstig overgewicht, hartfalen) opgenomen zijn in regionale samenwerkingsverbanden. Als dit voor u van toepassing is, dan wordt de factuur betaald door de betreffende organisatie. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico. Neem hiervoor contact op met de praktijkondersteuner van de huisarts.

Het is mogelijk dat dieetadvisering wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, voor meer dan de wettelijke 3 uur. Dit is terug te vinden in de polisvoorwaarden.

De behandeling bestaat uit directe tijd (gesprekken) en indirecte tijd (o.a. administratie, dieet opstellen, rapportages). 

Indien de kosten voor eigen rekening zijn, dan gelden de volgende tarieven.

  Prijs
Intake € 105,00
Vervolgconsult € 35,00
Weegconsult € 17,50

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar mijn praktijk te komen wil ik dit graag 24 uur van te voren weten. Bij niet nakomen van de geplande afspraak breng ik de gereserveerde tijd in rekening.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en bij het Kwaliteitsregister Paramedici (19913226389).

KvK-nr: 09147584

BTW-nummer: NL0021194018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *